sterowane przewierty

Nowoczesne przewierty drogowe

tagi: drogi, przewierty, sterowane przewierty

(...) Świat idzie naprzód, a rozwój najbardziej widoczny jest w nowoczesnych technologiach. Dzięki nim wiele prac, dawniej wymagających mnóstwa czasu, energii oraz zaangażowania wielu ludzi, obecnie wykonywanych jest znacznie łatwiej. Jako przykład można wymienić tu przewierty drogowe, które obecnie realizowane są sprawniej i bardziej efektywnie.  Na szczególną uwagę w tym kontekście zasługują przewierty drogowe, które nie wymagają robienia wykopów, zamykania dróg ani wywożenia ton wydobytego materiału. Takie prace przebiegają szybko, począwszy od fazy projektu zlecenia, przez jego realizację, aż po jego finalne zakończenie, mianowicie sprzątanie. Biorąc pod uwagę ograniczą ilość wykopanej ziemi, takie (...)

Dodany przez Zenek Marciniuk , w dniu 06-02-2020

Dodany przez Zenek Marciniuk , w dniu 06-02-2020
Copyright ©2020. rev. 4.0. [ ]

luty 2020 styczeń 2019 luty 2018 styczeń 2018 grudzień 2017 maj 2017